Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
ve spolupráci s
Klinikou traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně

pořádají

XIII. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE 2022
Mikulov, 15. – 16. září 2022, hotel Galant                  

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru kongresu co nejsrdečněji pozval na tradiční „KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE“, který je v pořadí již třináctý. Kongres je pořádán pod záštitou MUDr. Iva Rovného, MBA, ředitele Fakultní nemocnice Brno, prof. MUDr. Martina Repka, PhD., děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, MUDr. Romana Krause, MBA, předsedy výboru pro zdravotnictví Senátu PČR a za garance České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP.

Hlavními tématy kongresu jsou „Traumatologie horní a dolní končetiny, Spondylotraumatologie, Polytrauma – kazuistiky, Soudní lékařství a Varia“. Našim cílem je podat účastníků kongresu informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci a především přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

Těšíme se na setkání s Vámi

doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
přednosta
Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno


Programový výbor kongresu

MUDr. Andrej Bilik, Ph.D.
MUDr. Daniel Ira, Ph.D.
MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.
MUDr. Jan Kovařík
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
Mgr. Lucie Luckerová, DiS.
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
MUDr. Václav Rak, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.


Hlavní témata

Traumatologie dolní končetiny
– poranění v oblasti hlezna a nohy

Traumatologie horní končetiny
– úrazové a poúrazové nestability v oblasti lokte, předloktí a ruky

Spondylotraumatologie
– miniinvazivní výkony, gerontospondylotraumatologie, problematika spondylodiscitid a postoperačních infekcí

Polytraumata
– kazuistiky, problematika chronické antikoagulační terapie u pacientů nejen s polytraumaty, přístup k traumatům u pacientů s hemofilií

Soudní lékařství
– vyzvané přednášky k aktuálním medicínsko právním otázkám v traumatologii

Varia


Všeobecné informace

Registrační poplatky 

 

do 31. 7. 2022

od 1. 8. 2022

na místě

Lékaři

Kč 2 450,- / EUR 98,-

Kč 2 750,- / EUR 110,-

Kč 3 150,- / EUR 126,-

NLZP

Kč 1 950,- / EUR 78,-

Kč 2 350,- / EUR 94,-

Kč 2 750,- / EUR 110,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, oběd na den 15. září 2022, společná večeře, občerstvení v průběhu kongresu, kongresové materiály a DPH.

Studenti LF MU

Registrační poplatek 
Kč 0,-

Oběd 15. 9. 2022
Kč 250,-

Společenský večer
Kč 850,-

STORNO PODMÍNKY
V případě storna Vaší účasti:

do 15. srpna 2022      bude registrační poplatek vrácen v plné výši                                   

od 16. srpna 2022      bude účtován stornovací poplatek ve výši 50 % ze zaplacené částky

od 31. srpna 2022      se poplatek nevrací                                                                            


Informace pro přednášející

Důležitá data

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru) 31. srpna 2022
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 7. září 2022

Audiovizuální technika

• Dataprojektor
• Notebook
• Bezdrátová myš vč. laserpointu
• Náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


E-postery

E-poster formát A0 prosíme zaslat ve formátu pdf na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz.


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.

Registrace účastníků

14. září 2022    17.00 – 18.00 hod
15. září 2022      8.00 – 11.30 hod
16. září 2022      8.00 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set vč. programu kongresu.


Obědy

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 15. září 2022 od 11.30 do 13.30 hod oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.

Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. 

Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku. 


Společná večeře

Společná večeře formou rautu se koná dne 15. září 2022 od 19.30 hod. Místo konání bude upřesněno.

Cena večeře je zahrnuta v registračním poplatku. 


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.


 

Ubytování

Hotel Galant je již plně obsazen!

Partneři


Hlavní partneři konference


Partner konference


Partneři coffee breaku
Mediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace, doprovodná výstava
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz