Registrační poplatky

Hlavní partner

 

Lékaři, státní správa

Do 15. 6. 2018

Kč 1 750,-

Od 16. 6. 2018

Kč 1 950,-

Na místě

Kč 2 250,-


NLZP

Do 15. 6. 2018

Kč 1 450,-

Od 16. 6. 2018

Kč 1 650,-

Na místě

Kč 1 950,-

   

Medici LF MU

bez poplatku

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, obědy na dny 6. a 7. září 2018, vstupenka na společenský večer, kongresové materiály a DPH.


Storno podmínky

V případě, že stornujete svoji účast:
do 6. srpna 2018 bude vráceno 100 % ze zaplacení zálohy
do 20. srpna 2018 bude účtován stornovací poplatek ve výši 20 % ze zaplacené zálohy
od 30. srpna 2018 se poplatek nevrací