Programový výbor kongresu

Hlavní partner

 

Prezident kongresu
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
přednosta Ústavu soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Vice-prezident kongresu
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
přednosta Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Generální sekretář
prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Programový výbor
MUDr. Pavel Mach, Ph.D.
MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.