Programový výbor kongresu

Hlavní partneři

Partner

Prezident kongresu
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Vice-prezident kongresu
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
přednosta Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Generální sekretář
prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Programový výbor
MUDr. Pavel Mach, Ph.D.
MUDr. Eva Daňková
MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.
MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.