Informace pro přednášející

Hlavní partneři

Partner

Důležitá data
Ukončení registrace k aktivní účasti 15. 7. 2018
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 30. 7. 2018

Audiovizuální technika
Dataprojektor
PC
Bezdrátová myš vč. laserpointu
Náhledový monitor

Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek. Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.