Akreditace

Hlavní partneři

Partner

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.

Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.