Akreditace

Hlavní partneři

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.

Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.